» Antakya


Antakya Nakliyeciler Sit. B Blok
Kat:2 No:6 Büyükdalyan Köyü
ANTAKYA / HATAY


Telefon

+90 326 285 62 27



Fax

+90 326 285 62 29



E-mail

antakya@bkmlojistik.com.tr