Tanımlar

Lojistik Nedir ?

Lojistik; ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik; nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. “İngiltere, İskoçya, İrlanda, Belçika, Hollanda ithalat-ihracat komple ve parsiyel taşımacılığı” yapan BKM Lojistik için işletme sorumluluğu, ham maddenin coğrafi konumlanması, sürecin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir.

Lojistik kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı, “geri hizmet” olarak verilmiştir. TDK sözlüğünde “Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması.”olarak tanımlanmıştır.

Lojistik, “Fransa ithalat komple taşımacılığı” hizmetinde doğru zamanda doğru fiyatla, doğru miktara sahip olmak olarak tanımlanabilir. Lojistik bir proses bilimidir. Tüm endüstriyel sektörlerde, verimlilik, tedarik zinciri ve proje devreye alma sürelerinin istenen düzeyde olup olmadığı denetlenir. Lojistik, 1950’lerden sonra iş hayatına uyum sağlamıştır. Dünya çapında tedarik, taşıma ve malzeme ihtiyacının artması, “İstanbulda Türkiye 3. ülke transit taşıma” ihtiyacının doğması bunun başlıca sebebidir. İş dünyasında, lojistik tedarikçiden son kullanıcıya uzanan (tedarik zinciri) bir akış içinde; içe veya dışa ya da her ikisine odaklı olabilir. Lojistik yönetiminin ana fonksiyonları, satınalma, taşıma, depolama, envanter girişi, doğru bilgi akışının sağlanması ve bu aktivitelerin organize edilmesi ve planlanmasıdır. Lojistik yöneticileri, “İstanbulda Türkiyeden İngiltereye komple parsiyel taşıma” gibi bir organizasyon içinde kaynakların koordinasyonunu sağlayarak bu fonksiyonların her birinden gelen bilgileri birleştirir. Lojistiğin temelde iki farklı formu vardır: Biri “İstanbulda İngiltere askılı tekstil taşımacılığı” olarak depolama ve taşıma ağı boyunca malzeme akışının sürekliliğini sağlar, diğeri projelerin sonuçlanması için kaynaklar zincirini koordine eder. 

“Lojistik, müşteri ihtiyacını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından), tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir.” İstanbulda uluslararası lojistik son dönemlerde önemini iyice arttırmıştır.

Vizyonumuz

Hizmet sağladığı coğrafyada “İstanbulda İtalya uluslararası lojistik hizmeti” adına yenilikçi lojistik hizmetler sunarak, müşterilerine katma değer oluşturmak.
Müşterisinin başarısını sağlamak, ticaretini arttıracak çözümler sunmak.
Çalışan memnuniyetini sürekli kılarak hizmetlerimizin daha verimli olmasını sağlamak.
Çağın getirdiği bilgi ve teknolojik gelişmelere uygun, amaç ve hedeflerini belirlemiş, dürüst, güvenilir, sorumluluk sahibi, rekabetçi kuruluş olmak.

Hizmetlerimiz

BKM LOJİSTİK tamamen kendine ait araç filosuyla tüm teknolojik gelişmeleri takip ederek müşterilerine hizmet vermektedir. GPS uydu haberleşme ve araç takip sistemi ile siz müşterilerine online olarak araç takibi, yük sorgulama, cari hesap kontrolü ve sipariş verme hizmetlerinin tümünü ve “Avrupa ülkelerinden Ortadoğu ve Türkiye Cumhuriyetlerine komple ve parsiyel transit taşımacılık” hizmetini internet üzerinden sunmaktadır.
Sektörün taşımacılık yanında kaliteli hizmet için, ihracat ve ithalatta ihtiyacı olan , depolama, ara dağıtım, gümrükleme, sigorta, antrepo vs hizmetleri yapan ve şirketi buna göre şekillendiren bir kuruluştur. Ayrıca şirketimiz UND (Uluslar arası Nakliyeciler Derneği) üyesidir. www.und.org.tr

91 Adet Özmal Mega, Tenteli ve Askılı Römorklarımız ile,
İngiltere, İskoçya, İrlanda, Belçika, Hollanda ithalat-ihracat komple ve parsiyel taşımacılığı, Fransa ithalat komple taşımacılığı, İstanbulda Türkiye 3. ülke transit taşıma, İstanbulda Türkiyeden İngiltereye komple parsiyel taşıma, İstanbulda İngiltere askılı tekstil taşımacılığı, İstanbulda İtalya uluslararası lojistik hizmeti.
Avrupa ülkelerinden Ortadoğu ve Türkiye Cumhuriyetlerine komple ve parsiyel transit taşımacılık yapmaktayız.